MedComs arbejdsområde er: "At bidrage til udvikling, afprøvning, udbredelse og kvalitetssikring af elektronisk kommunikation og information i sundhedssektoren med henblik på at understøtte det gode patientforløb."
MedCom har en helt særlig status i tegnestuens historie. Samarbejdet startede, da MedCom (dengang Center for Sundheds-telematik) startede – med tre medarbejdere i lånte lokaler i Amtsgården i Odense.

Organisationen voksede, flyttede til Heden, derefter til Rugårdsvej og bor nu i flotte omgivelser i en pyramideformet bygning i Forskerparken.

Selvom MedComs arbejde går ud på at digitalisere sundhedsvæsenet, er der alligevel brug for masser af trykt materiale: Pjecer, brochurer, hefter, rapporter, postere, plancher osv.

Det er blevet til hundredevis af opgaver siden 1994. Et lille udvalg af de nyere er vist på billedet – en receptionsgave fra tegnestuen og Kim Jørstad, som er tekstforfatter og primus motor på de fleste af tryksagerne. Klik her hvis du vil se den større. Eller besøg MedComs hjemmeside, hvor tryksagerne ligger som pdf'er.
MedCom - en kunde uden for kategori...
Receptionsgave til MedComs nye hus i Forskerparken