Logo for Christen Tofte Grafisk Tegnestue
Korte tekster og gode fotos. Fast grundlayout, format, papirvalg og økonomi.
Hurtigt at producere og med en passende frekvens, så gryden holdes i kog.
En god idé for virksomheden / institutionen, for læseren – og for grafikeren...
Nyhedsbreve